Одлуки и обрасци за заштита на лични податоци | Натусана

Одлуки и обрасци за заштита на лични податоци

Одлука за офицер за заштита на лични податоци. Линк

Политика за заштита на лични податоци. Линк 

Услови и согласност за директен маркетинг. Линк

Политика за cookies. Линк

Интерна политика за заштита на лични податоци. Линк

Образец 1. Линк

Образец 2. Линк