Ibutop | Натусана

Ibutop

Многу добро познат и прифатен локален аналгетик со изразено противвоспалително дејство во цела Европа, со многубројни рандомизирани клинички (ортопедија и ревматологија) студии на повеќе од 40.000 пациенти. Докажаната ефикасност и подносливост дополнително ја осигуруваат безбедната употреба на овие производи. Во 30 години следење на производот во ЕУ, регистрирани се само 2% лесни несакани дејства од типот на кожен осип кој спонтано се повлекува веднаш по престанок на употребата.
Иновативната нанокомпозитна формула со многу брза и длабински продорна моќ го прави ИБУТОП уникатен производ на нашиот пазар. Стабилната микроемулзија лесно ја пробива кожната бариера и овозможува длабока продорност дури до синовијата (капсула и течност) на зглобовите, каде што впрочем и се најчестите предизвикувачи на болката – простагландините.