Lacalut КАРИЕС ПРОТЕКТ

Lacalut КАРИЕС ПРОТЕКТ

Lacalut КАРИЕС ПРОТЕКТ – ЗА ЗАШТИТА ОД КАРИЕС, РЕМИНЕРАЛИЗАЦИЈА И ЗАЦВРСТУВАЊЕ НА ЗАБНИОТ ЕМАЈЛ
Паста за заби за секојдневна употреба, специјално наменета за заштита од кариес на дневно ниво и подобрување на денталното здравје.
Главно обележје и основна предност на оваа паста е двојната комбинација на флуориди- неоргански и органски.
-Натриум флуорид (неоргански флуорид )заштитува од кариес и го зацврстува забниот емајл
-Олафлур (органски флуорид) за брз транспорт и адекватна дистрибуција на флуор во региите каде е потребен, како и одложен депо ефект.
Составот на КАРИЕС ПРОТЕКТ е дополнително збогатен со
-Хидроксилапатит (таканаречен – течна глеѓ) ги репарира ситните оштетувања на емајот и на тој начин забите стануваат мазни и поотпорни на надворешни влијанија.
– Цинк – има антимикробен ефект и заштитува од формирање на забен плак.
-Натриум хијалуронат – го поттикнува процесот на регенерација на гингивата и нејзина заштита од воспаление.

“LACALUT_CAries