Резултати од третиот натпреварувачки ден на Ултимативниот фит предизвик

табела. ден 3 (1)